logo

Het Gregoriaans koor

Tot en met sept. 2010 luisterden een aantal mannen van het Parochieel Zangkoor Heerlerheide bijna elke zondag om 11UUR de H. Mis op met vaste en wisselende Gregoriaanse gezangen.
Ook binnen dit deel van het koor heeft de vergrijzing gevolgen en minder mannen zijn geïnteresseerd in de Gregoriaanse zang. Daarom zijn sinds september 2010 ook een 7-tal dames toegetreden tot het Gregoriaans koor. Een jaar lang zijn zij o.l.v. Leo Speth en enkele mannen, naast de repetitie op maandagavond elke donderdagavond onderwezen in de theorie van het Gregoriaans en het leren zingen van de wisselende gezangen.
Dit deel van het koor repeteert elke maandagavond van 19.00-19.45 uur in het repetitielokaal van Café de Roodhuid te Heerlerheide o.l.v. de dirigent Leo Speth. Aansluitend vindt dan de repetitie plaats van het (volledige) gemengd koor.
Vanaf 1 januari 2011 wordt een of tweemaal per maand gezongen tijdens de mis van 11 uur op zondag.

Leden van het Gregoriaans koor zijn:
Leo Speth (dirigent)
Mia Berger
Ria Bollen
Ellen Kikken
Annie van Lent
Mariet Wigman
Nico Brassé
Cees van Eldijk
Jan Gubbels
Hans Kikken
Jacques de Poel
Wiel Schillings

vaandel

© 2011 - St. Caeciliakoor Heerlerheide