logo

De Muziekcommissie

Het koor heeft zoals gebruikelijk een muziekcommissie, die zich met de dirigent regelmatig buigt over het te zingen repertoire.
Voor aanvang van elk nieuw jaar wordt - meestal in de maand december - een bijeenkomst belegd, waarin de eerste helft van het nieuwe jaar wordt ingevuld met maandmissen en bijbehorende gezangen. Dat zelfde gebeurt in juni voor de tweede helft van het jaar. Dit is een hele klus. Ieder muziekcommissielid heeft uiteraard inbreng. Gedurende het jaar wordt regelmatig, aansluitend aan de repetitie op maandagavond, gesproken over bijstelling van het programma. Ook wordt bekeken of partijrepetities noodzakelijk zijn.

In de muziekcommissie zitten de volgende personen:
Henk Zuketto ( voorzitter)
Marie-Thérèse Beatrice
M-José Palmen
Jan Gubbels
Jacques de Poel
Hugo Fredrix ( dirigent)

Foto werkgroepen

© 2011 - St. Caeciliakoor Heerlerheide